بخشنامه درخصوص تحویل اموال در زمان تسویه حساب

۰۵ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۹:۴۴ کد : ۳۰۲۸۳ اخبار معاونت اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۸۱
کلیه کارکنان ارجمند و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در صورت انتقال از یک واحد به واحدی دیگر و یا در زمان تسویه حساب با دانشگاه، نسبت به مراجعه به امنای اموال واحد و تسویه اموال ثبت شده بنام خود، اقدام فرمایند.
بخشنامه درخصوص تحویل اموال در زمان تسویه حساب

با سلام،
احتراماً خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمائید کلیه کارکنان ارجمند و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در صورت انتقال از یک واحد به واحدی دیگر و یا در زمان تسویه حساب با دانشگاه، نسبت به مراجعه به امنای اموال واحد و تسویه اموال ثبت شده بنام خود، اقدام فرمایند. چنانچه اموال تحویل شده در موعد مقرر تسویه نگردد و در سامانه اموال بنام شخص تحویل گیرنده باقی بماند امکان تسویه حساب وجود ندارد و مسئولیت آن مطابق ماده ۴۴ آئین نامه مالی و معاملاتی بعهده شخص تحویل گیرنده اموال می‌باشد.

‌‌احمد نوحه‌گر

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران