خدمات الکترونیکی

دانشجویان گرامی؛

به اطلاع می‌رساند سایت معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران مربوط به امور اعضای هیأت علمی و کارمندان می‌باشد. به منظور پیگیری درخواست‌های دانشجویی یا آموزشی حسب مورد، می‌بایست به سایت معاونت دانشجویی https://student.ut.ac.ir/fa یا سایت معاونت آموزشی https://academics.ut.ac.ir/fa مراجعه نمایید.